►กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปูร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัด “กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  2564”  
            นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีนายศรายุทธ์ ไชยกอง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  2564”  
            โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ปกครองท้องถิ่น ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วม"ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในคลองตำหรุ และริมตลิ่ง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะทำความสะอาดทั้งในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  และตลอดริมทางเท้าสองฝั่งถนนเส้นตำหรุ-บางพลี ปรับภูมิทัศน์ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงาม สะอาดตา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู