►แจ้งสิ้นสุดโครงการ Save Mask Save Bangpu

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            เทศบาลตำบลบางปู ขอประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนพี่น้องบางปูทิ้งแมสใส่ขวดและนำมาแลกสิ่งของได้ ทั้ง 55 จุดทั่วบางปูนั้น จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 24 ตุลาคม 2564
            หลังจากปิดโครงการดังกล่าวแล้ว ทางเทศบาลตำบลบางปู ขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ทิ้งแมส หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-