►การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


เทศบาลตำบลบางปู
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

          เนื่องจากถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้โรคแพร่กระจายในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของผู้รับบริการ
          เทศบาลตำบลบางปู จึงเพิ่มช่องทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางไลน์
(Application Line) ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) หรือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู