►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 16

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 16

          สรุปรายละเอียด มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 16
          ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.

คลายล็อกเปิดกิจการ
          1. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ
          2. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแลหรือสถานสงเคราะห์
          3. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน  ร้านห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ร้านไม่มีแอร์ นั่งได้ 75 ของจำนวนปกติ ร้านจำหน่ายอาหาร สามารถจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่าง
          4. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด หรือตลาดนัด ร้านสะดวกชื้อ.   เปิดถึงเวลา 21.00 น.
          5. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
          6. โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนความจุที่นั่ง
          7. สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัตผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
          8. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดได้ ยกเว้นการอบตัว อบสมุนไพร และการอบไอน้ำ ที่ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ
          9. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ สถานที่ออกกำลังกายยิมหรือฟิตเนส
        10. สนามกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนาม และผู้เข้าชม
        11. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
        12. สนามแข่งขันตกปลา บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา รวมถึงร้านค้า หรือสถานที่จำหน่ายวัตถุโบราณด้วย

สถานที่ยังให้ปิด
         1. สวนสนุก สวนน้ำ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดการดำเนินการในช่วงเวลานี้ไว้ก่อน

         หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดประกาศ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-