►การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)  โดยมีท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการประชุม


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู