►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 15

โคโรนา 2019

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 15

          มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 15 สรุปได้ดังนี้
          1. ยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 - 14
          2. ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้
              - สนามชนไก่-ปลา บ่อตกปลา-กุ้ง
              - สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด
              - สนามเด็กเล่น
              - ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในและนอกห้าง
              - ศูนย์พระเครื่อง
              - สนามกีฬาในร่ม รวมทั้งโรงยิม ฟิตเนส
              - ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์การเรียนรู้
              - ห้องสมุดสาธารณะ ชุมชน
              - พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณคดี
              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
              - ร้านสักร่างกาย สปา
          3. ให้สถานที่ต่อไปนี้ ดำเนินการได้
              - โรงเรียน สามารถใช้อาคาร สถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สอบ อบรม ทำกิจกรรมได้ (ยังคงสอน online เท่านั้น)
              - ร้านอาหาร เปิดนั่งทานในร้านได้ ถึง 20.00 น. ห้ามกินเหล้าในร้าน จำกัดการนั่งโดยห้องแอร์ นั่งได้ไม่เกินร้อยละ 50 ห้องปกติ นั่งได้ไม่เกินร้อยละ 75 ใช้เกณฑ์นี้ทั้งร้านทั่วไปและในห้าง
              - การส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ นำส่งจุดรับส่งของเท่านั้น
              - ร้านเสริมสวย เปิดเฉพาะตัดผมเท่านั้น
              - ร้านนวดสุขภาพ แผนไทย เปิดเฉพาะนวดเท้าเท่านั้น
              - ตลาดนัด เปิดได้ถึง 20.00 น.
              - ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 20.00 น.
              - สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สระว่ายน้ำ เปิดได้ถึง 20.00 น. จัดแข่งได้โดยไม่มีผู้เข้าชม
              - ให้สนง.กีฬาจ.แจ้งคกก.โรคตืดต่อหากมีการเข้าใช้สนามแข่งขัน
              - โรงแรมเปิดได้ งดการจัดประชุม จัดเลี้ยง
              - ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 20.00 น. และเปิด 04.00 น.
              - สถานรับเลี้ยงเด็ก  เฉพาะเด็กใน รพ.
              - สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
          4. ควบคุมเฉพาะสถานที่นั้นๆ ได้แก่
              - โรงงานที่พนักงานเกิน 100 คน ต้องทำ Bubble&Seal เต็มรูปแบบ
              - ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ต้องตรวจคัดกรองผู้ค้าและแรงงานในตลาด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นระยะ
              - ธนาคาร ที่มีตู้บริการ ต้องดูแลทำความสะอาดตู้อยู่เสมอ
          5. สถานที่นอกเหนือจากข้อ 2,3,4 ให้ดำเนินการตามสาธารณสุขกำหนด
              - ห้ามรวมกลุ่มกันมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
              - ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยมีเหตุธุระ จำเป็น
              - ห้ามออกนอกเคหะสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น. จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564
              - งานก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร สามารถทำได้ โดยต้องยื่นขออนุญาต โดยแสดงหลักฐานให้ จนท.พิจารณา
              - การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด
              - งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
              - ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษา หรือแยกกักตนเองจากผู้อื่น
              - ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ
           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-