►ตรวจสอบสิทธิการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลตำบลบางปู

โคโรนา 2019

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 


         เทศบาลตำบลบางปู ประชาสัมพันธ์ ให้ท่านตรวจสอบสิทธิการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตรวจสอบด้านล่างเว็บไซต์  http://vaccine.bangpoocity.com/


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู