►ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโรงงานที่รับซื้อผลผลิตลดปริมาณการรับซื้อเพราะส่งออกไม่ได้ตามปกติ ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินไม่สามารถจำหน่ายได้ และสภาพอากาศปีนี้เอื้อต่อการผลิต ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งยังมีผลผลิตรอการระบายอีก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดหวานตกต่ำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจะสั่งซื้อข้าวโพดหวานจากเกษตรกรดังกล่าว หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0-4425-2126 , 0-4424-4826 หรือ นางน้ำเงิน ยศสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์ 09-3328-0893


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู