►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิด “โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”  ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) ในงานนี้ พันเอกศุภฤกษ์ ผลฉาย ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยร้อยตรีนิเวศ ชูปาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถานตากอากาศบางปู บรรยายให้ความรู้และสาธิตการปลูกป่าชายเลน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลน ระบบนิเวศทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน อาทิ ต้นโกงกาง แสมขาว รวมกว่า 1,500 ต้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู