►รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการอายุ 15 - 40 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 4 หลักสูตร ดังนี้
             1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์
             2. อิเล็กทรอนิกส์
             3. หลักสูตรเย็บหนัง
             4. หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
             ผู้พิการท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ศพอ. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือติดต่อสอบถาม โทร 06-2282-9611 , 06-3243-2439

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู