►ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปู นำโดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดำเนินการตั้งตู้ปันสุข โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู (หลังเก่า)  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขด้วยการให้ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมาเติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อร่วมกันแบ่งปัน ภายใต้คอนเซ็ป “หยิบไปแต่พอดี มีก็แบ่งปัน”


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู