►การจัดระบบและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรถนนตำหรุ-บางพลี บริเวณจุดกลับรถแยกคลองเก้าและจุดกลับรถเมธีกุล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยสถานีตำรวจภูธรบางปู จะดำเนินการจัดระบบและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรถนนตำหรุ - บางพลี บริเวณจุดกลับรถแยกคลองเก้าและจุดกลับรถเมธีกุล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาจากการจราจรติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู