►เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย จัด “ท่าน้ำลอยกระทง”สำหรับประชาชนทุกท่านไว้ ๑๑ แห่ง ดังนี้
             ๑. ปากซอยสินสมบูรณ์
             ๒. ปากซอยโนรี
             ๓. ปากซอยยัวซ่า
             ๔. ปากซอยไทรงาม
             ๕. ปากซอยกิตินคร
             ๖. ปากซอยเด่นชัย
             ๗. ปากซอยโครงการ ๔ แท็งก์น้ำ
             ๘. ปากซอยรสทิพย์
             ๙. ปากซอยคลองเสาธง
             ๑๐. ท่าน้ำวัดตำหรุ
             ๑๑. ท่าน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำหรุ

๑๑ พ.ย. ๖๒ นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน”ลอยกระทงอย่างมีความสุขและปลอดภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจในสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู