►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จากนั้นรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การจัดการขยะทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี จากวิทยากร ร้อยตรีนิเวช ชูปาน ช่วงบ่าย ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน/ เก็บขยะชายทะเล ณ สถานตากอากาศบางปู  อีกทั้งร่วมกันเก็บขยะและขนย้ายไปกำจัด ทำความสะอาดลำคลอง ตัดแต่งหญ้า บริเวณ ศูนย์ OTOP เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงาม สะอาดตา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และสร้างแรงจูงใจให้ร่วมกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู