►ประชาสัมพันธ์การให้บริการสำหรับผู้พิการด้านกายอุปกรณ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ สถาบันราชประชาสมาสัย มีคลีนิกบริการตรวจประเมินทางการแพทย์ เพื่อขอรับกายอุปกรณ์ตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการได้รับทราบ และมาใช้บริการยังสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อที่ผู้พิการจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บัญชีรายการอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

๑. แขนเทียมระดับต่าง ๆ (ยกเว้นระดับหัวไหล่)
๒. ขาเทียม ระดับต่าง ๆ (ยกเว้นระดับสะโพก)
๓. เบรส (เหล็กดามขาชนิดสั่น)
๔. อุปกรณ์ขาเทียม เช่น ฝ่าเท้าเทียม สายเข็มขัดขาเทียม ข้อเข่าเทียม ฯลฯ
๕. PBT brace ชนิดโลหะแบบมีข้อเท้า
๖. AFO กันเท้าตก
๗. รองเท้าผู้พิการ และรองเท้าสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดรูป ขนาดต่าง ๆ
๘. ไม้ค้ำยันรักแร้ แบบอลูมิเนียม
๙. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา
๑๐. ที่ช่วยฝึกเดิน (Walker)
๑๑. รถนั่งคนพิการ
๑๒. ยาล้อรถเข็นนั่งคนพิการ (ยางตัน)
๑๓. รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน *ใช้สิทธิได้เฉพาะผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
๑๔. มือเทียม *มีแจกให้ฟรีจำนวน ๔๐ ชิ้น

งานกายอุปกรณ์ กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันราชประชาสมาสัย
เบอร์โทร. ๐๒-๓๘๕๙๑๓๕ ต่อ ๑๙๐๕,๑๙๒๗ ในวันเวลาราชการ
เอกสารที่ต้องใช้ - สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาเอกสารบัตรผู้พิการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู