►๑๙ ก.พ.๖๒ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเวลาราชการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


          วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร ๐๒-๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๒๑๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู