►ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                ขอเชิญชวน.. จิตอาสาในเขตพื้นที่บางปู ทุกท่านและประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมพลังจิตอาสาพัฒนาบางปู  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถเมืองโบราณ  เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เส้นทางจักรยานกิจกรรม ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ขุดลอกคลอง 

หมายเหตุ..
                 ๑. แต่งกายชุดจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอ เสื้อสีเหลือง (หรือ หากไม่มีชุดจิตอาสา ให้ใส่ เสื้อสีเหลืองทั่วไป..)
                 ๒. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาด ถุงขยะ มีดคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นตามความเหมาะสม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู