►สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวดย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ยูทูปของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ช่อง PR ECT Thailand

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู