►กิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน และงานนัดพบแรงงาน"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                    ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน และงานนัดพบแรงงาน" ในวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานโดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานกว่า ๕๐ บริษัท มีตำแหน่งงานว่างมากกว่า ๑,๕๐๐ อัตรา รองรับผู้หางานทำ ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนงาน นักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน/นักศึกษา Part time กิจกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตอาชีพระยะสั้น และนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
                    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู