►ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งภายประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่่ท่องเที่ยว

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

                    เทศบาลตำบลบางปู ขยายระยะเวลาการรับภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
                ติดต่อสอบถาม ๐๘๐-๒๒๒๘๙๙๒ คุณธัญญาคณิน ง่วนจรฐานะโชติ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู