►ประกาศขยายเวลาประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

             ตามที่เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" นั้น เพื่อให้สถานที่ตัดสินการประกวดในครั้งนี้เป็นแบบเปิด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมการตัดสิน เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลบางปูจึงใช้บริเวณห้องโถงกลางศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ในการตัดสินและเปลี่ยนแปลงวันที่จากเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู