►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู