►กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู