►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


              นายอดุล อนุชปรีดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียน ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาให้นักเรียน มีคุณสมบัติ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถพิเศษ เกิดความชำนาญมากขึ้น และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรม


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู