เทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู มีชุมชนทั้งหมด 46 ชุมชน  ดังนี้

ชุมชนตำบลบางปู

1.ชุมชนคลองตาเจี่ย
2.ชุมชนคลองตาก๊ก
3.ชุมชนคลองใหม่
4.ชุมชนคลองบางปู 

ชุมชนตำบลบางปูใหม่

5.ชุมชนคลองหัวลำภู
6.ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม
7.ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด
8.ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก่
9.ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์
10.ชุมชนโครงการ 4 แท้งน้ำ
11.ชุมชนนวลเอกนครซิตี้
12.ชุมชนตำหรุ
13.ชุมชนบางสำราญออมทอง
14.ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด
15.ชุมชนคลองเสาธง
16.ชุมชนฟอกหนัง
17.ชุมชนเสด็จแม่
18.ชุมชนสามห่วงยั่งยืน
19.ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า
20.ชุมชนพัฒนาทรัพย์
21.ชุมชนเจริญสุข
22.ชุมชนรสทิพย์

 

ชุมชนตำบลท้ายบ้าน

23.ชุมชนคลองหลวง 3
24.ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
25.ชุมชนพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ
26.ชุมชนอิตาเลี่ยนไทย
27.ชุมชนคลองแสนสุข
28.ชุมชนนกแก้ว - สามเอส
29.ชุมชนคลองศาลาแดง
30.ชุมชนพนาสนธิ์ 8
31.ชุมชนวัดราษฏร์โพธิ์ทอง
32.ชุมชนพรสวรรค์ 

ชุมชนตำบลท้ายบ้านใหม่

33.ชุมชนตะกาดปลั่งเปล่ง
34.ชุมชนอุ่นอารีย์
35.ชุมชนอู่ทองพัฒนา
36.ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม
37.ชุมชนตะกาด
38.ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ
39.ชุมชนไทรงามฯ
40.ชุมชนบุญประคอง
41.ชุมชนโครงการ3บางปูวิลล่า
42.ชุมชนมีสินเลิศพัฒนา
43.ชุมชนพระยืน
44.ชุมชนการบินพลเรือน
45.ชุมชนจัดสรรเสนาะ
46.ชุมชนศิวะนครเมืองใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-