►โครงการศึกษาการดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ – เอกชน ในกลุ่มประชากรอายุ 3 - 6 ปี

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ลงนามในข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาการดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ – เอกชน ในกลุ่มประชากรอายุ 3 - 6 ปี กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลบางปู วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดีโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู