ศูนย์ดำรงธรรม ทต.บางปู

administrator

การติดต่อ
ที่อยู่:

หมายเหตุ : เอกสารคำร้องนี้เทศบาลตำบลบางปู มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต่อผู้รับบริการ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อที่เทศบาลตำบลบางปูจะได้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ร้องจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เทศบาลตำบลบางปูกำหนด และเทศบาลตำบลบางปูจะปกปิดข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

789 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่

เมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

ไทย

10280


โทรศัพท์:
02-174-3390-99
แฟกซ์:
02-323-9473

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-