เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) audomsak
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๑๕๖๑-๒๕๖๕) Administrator
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 audomsak
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 audomsak
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 audomsak
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 audomsak
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 audomsak
8 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ audomsak
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 audomsak
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 audomsak

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู