กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►การประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) Administrator
2 ►การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) Administrator
3 ►กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Administrator
4 ►นายกลงพื้นที่เร่งจัดการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม Administrator
5 ►เทศบาลตำบลบางปู ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่ Administrator
6 ►ลงพื้นที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพุทธรักษา (คลองแขก) หมู่บ้านบางปูวิลล่า และการเคหะสมุทรปราการ Administrator
7 ►การประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบางปู Administrator
8 ►การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2564 Administrator
9 ►การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2564 Administrator
10 ►การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564 Administrator

หน้า 1 จาก 45

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู