กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator
2 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 /2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator
3 ►โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator
4 ►การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย Administrator
5 ►เทศบาลตำบลบางปู มอบประกาศนียบัตร “เชิดชู คนดี ศรีบางปู” Administrator
6 ►กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” Administrator
7 ►เทศบาลตำบลบางปู รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน “ดีเด่น” ในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ Administrator
8 ►พิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ เทศบาลตําบลบางปู และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน” Administrator
9 ►ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator
10 ►การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร Administrator

หน้า 1 จาก 70

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-