กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator
2 ►ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ Administrator
3 ►โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลบางปู Administrator
4 ►เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซอยเทศบาลบางปู 50 Administrator
5 ►การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2565 Administrator
6 ►โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 Administrator
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator
8 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) Administrator
9 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ) Administrator
10 ►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2565 Administrator

หน้า 1 จาก 53

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู