คลังความรู้


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 คู่มือการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue Administrator
2 คู่มือและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Larning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Administrator
3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย Administrator
4 วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 Administrator
5 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย เพื่อรวบรวมแนวความคิด ในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) Administrator
6 รายงานผลการอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569ฯ" Administrator
7 รายงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) รุ่นที่ 1 Administrator
8 รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 25 Administrator
9 ข้อมูลพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) Administrator
10 ข้อมูลพื้นที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดอโศการาม Administrator

หน้า 1 จาก 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-