ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 Administrator
2 ►โครงการ +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย Administrator
3 ►โครงการประสานความร่วมมือท้องถิ่น-รัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมในกลุ่มเด็ก อายุ 3-6 ปี Administrator
4 ►ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น Administrator
5 ►ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 Administrator
6 ►การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด Administrator
7 ►วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator
8 ►ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า) Administrator
9 ►โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" Administrator
10 ►โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) Administrator

หน้า 1 จาก 73

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู