ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►คลิปวิดีโอ โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator
2 ►การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Administrator
3 ►การรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" Administrator
4 ►ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม Administrator
5 ►การฝึกอบรมและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม Administrator
6 ►การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) Administrator
7 ►ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) Administrator
8 ►ประกาศการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ Administrator
9 ►สื่อเสียงกฎหมายในหัวข้อ "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" Administrator
10 ►การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ Administrator

หน้า 1 จาก 65

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู