ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 6) Administrator
2 ►คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว Administrator
3 ►การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/พิการ/เด็กแรกเกิด Administrator
4 ►ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี Administrator
5 ►โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" Administrator
6 ►มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator
7 ►ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Administrator
8 ►การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 Administrator
9 ►ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเลื่อนวัน เวลาการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล Administrator
10 ►การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator

หน้า 1 จาก 62

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู