โคโรนา 2019


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด 19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A Administrator
2 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 15 Administrator
3 ►ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) Administrator
4 ►ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ Administrator
5 ►ตรวจสอบสิทธิการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลตำบลบางปู Administrator
6 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 13 Administrator
7 ►ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) และ คำสั่ง ศบค. ที่ 9/2564 Administrator
8 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 12) Administrator
9 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 11) Administrator
10 ►ส่งมอบความห่วงใยจากเทศบาลตำบลบางปูมายังพี่น้องประชาชนชาวบางปู Administrator
11 ►Save mask Save Bangpu Administrator
12 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 10) Administrator
13 ►มาตรการต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Administrator
14 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9 Administrator
15 ►คู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator
16 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 8) Administrator
17 ►แนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ Administrator
18 ►มาตรการในการกำกับ ติดตาม และประเมินมาตรการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม Administrator
19 ►ชาวบางปูมีเฮ! นายกธีรพล จองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" Administrator
20 ►รณรงค์ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 Administrator

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู