โครงการดีเด่น


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 สาระเกี่ยวกับการชำระภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู Administrator
2 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) Administrator
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล Administrator
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ทันตกรรม) ท้ายบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบางปู Administrator
5 การเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปู Administrator
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Administrator
7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านทันตกรรม Administrator
8 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ความสุขปลูกได้) Administrator
9 โครงการขุดลอกคลองตาก๊ก (ฝั่งน้ำเค็ม) ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
10 โครงการนวัตกรรมใหม่การจัดเก็บผักตบชวาอย่างยั่งยืน ทต.บางปู Administrator

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-