โครงการดีเด่น


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ทันตกรรม) ท้ายบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบางปู Administrator
2 การเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปู Administrator
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Administrator
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านทันตกรรม Administrator
5 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ความสุขปลูกได้) Administrator
6 โครงการขุดลอกคลองตาก๊ก (ฝั่งน้ำเค็ม) ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
7 โครงการนวัตกรรมใหม่การจัดเก็บผักตบชวาอย่างยั่งยืน ทต.บางปู Administrator

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู