สถิติการให้บริการ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร/สำนักปลัดเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ audomsak
2 สถิติการให้บริการประชาชน ในด้านต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
3 สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฏร ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
4 สถิติการให้บริการ กองการศึกษา ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
5 สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
6 สถิติการให้บริการ กองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
7 สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขฯ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
8 สถิติการให้บริการ กองช่างสุขาภิบาล ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
9 สถิติการให้บริการ กองช่าง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
10 สถิติการให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 audomsak

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู