เทศบัญญัติอื่นๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙ Administrator
2 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Administrator
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
4 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ Administrator
5 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ.๒๕๔๓ Administrator
6 เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓ Administrator
7 เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน Administrator
8 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓ Administrator
9 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พุทธศักราช ๒๕๖๑ Administrator

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-