รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปู รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 Administrator
2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator
5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลบางปู Administrator
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator
8 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
10 รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator
11 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 Administrator
12 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปู รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
20 ►รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator

หน้า 1 จาก 7

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-