รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน Administrator
2 สรุปการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2564 Administrator
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 audomsak
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 และ 2 พ.ศ.2565 audomsak
5 การสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 2564 audomsak
6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator
7 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 Administrator
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 Administrator
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 Administrator
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Administrator
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Administrator
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งแรก Administrator
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 Administrator
14 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA) Administrator
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Administrator
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 Administrator
17 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ พ.ศ.2563 audomsak
18 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
19 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator

หน้า 1 จาก 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู