รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 Administrator
2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 Administrator
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator
4 รายงานการเบิกจ่ายตามโครงการ/แผนงาน ปี 2564 Administrator
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator
7 รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลฯ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565) Administrator
8 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2664 Administrator
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู