งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ Administrator
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ Administrator
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ Administrator
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 audomsak
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 audomsak
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 audomsak
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมทุนสำรอง เงินสะสม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak
8 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak
9 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1/2563 audomsak
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ ๒/๒๕๖๓ audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู