งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ audomsak
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ audomsak
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ audomsak
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ Administrator
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ Administrator
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ Administrator
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 audomsak
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 audomsak
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 audomsak
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมทุนสำรอง เงินสะสม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู