เทศบาลตำบลบางปู

สินค้า OTOP

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 28
แย่ดีที่สุด 
ลำดับที่
ชื่อกลุ่ม
ชื่อ - สกุล ประธานกลุ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
1
ดอกไม้จันทน์ , ของขำร่วย น.ส.ณัฐชฎา  สารนาถ ดอกไม้จันทน์ , ของขำร่วย 159
1
บางปู
2
นวดแผนไทย นางกัญญา  บุณรักษา นวดแผนไทย 443/1
3
บางปู
3
กระเป๋าแฟชั่นสตรี นางยิ้ม  ก๊กบางยาง กระเป๋าแฟชั่นสตรี 203
3
บางปู
4
น้ำยาล้างจาน นางประทวน  สีนวม น้ำยาล้างจาน 191/1
4
บางปู
5
อาหารทะเลแปรรูป นางสำเภา  ม่วงแก้ว อาหารทะเลแปรรูป 8
4
บางปู
6
พรมอเนกประสงค์ นางสายหยุด  พูลสวัสดิ์ พรมอเนกประสงค์ 163
4
บางปู
7
น้ำมัน , แปรรูปอาหารทะเล นางสมบูรณ์  จันทร์เกษม น้ำมัน , แปรรูปอาหารทะเล  6/2
4
บางปู
8
อุปกรณ์ความปลอดภัย นางแสง  แจ้งเวช อุปกรณ์ความปลอดภัย 436
1
บางปูใหม่
9
ขนมหวาน นางเกษรินทร์   บุญเงิน ขนมหวาน 224
1
บางปูใหม่
10
น้ำมันมะพร้าว นายพสก  อุอาภัส น้ำมันมะพร้าว 369/612
3
บางปูใหม่
11
ชุกานต์พวงหรีด  นางกาญจนารัตน์  รัตนะ ชุกานต์พวงหรีด 299/208
3
บางปูใหม่
12
การบูรหอมและของชำร่วย น.ส.อุษา  ผ่องแผ้ว การบูรหอมและของชำร่วย  
4
บางปูใหม่
13
พรมเช็ดเท้า นางสุมาลี  สุขดิษฐ์ พรมเข็ดเท้า  
4
บางปูใหม่
14
กล่องกระดาษอเนกประสงค์ น.ส.พรทิพา  แดนชล กล่องกระดาษอเนกประสงค์  
4
บางปูใหม่
15
ยาหม่องและแชมพู นางจรรยา  ทองสุข ยาหม่องและแชมพู 256
4
บางปูใหม่
16
น้ำพริก นางมะลิ  เกิดแสง น้ำพริก 382
5
บางปูใหม่
17
เครื่องนอนอเนกประสงค์ นางบังอร  นันทโชติ เครื่องนอนอเนกประสงค์ 132
5
บางปูใหม่
18
สร้อยมงคล หยก หินสี นางยุพเรศ  พฤฒิบัณฑิต สร้อยมงคล หยก หินสี 507
5
บางปูใหม่
19
อาหารทะเลแปรรูป นายบรรเจิด  อุดมสมุทรหิรัญ อาหารทะเลแปรรูป 1
5
บางปูใหม่
20
ดอกไม้ประดิษฐ์  นางกลอยใจ  ดอนสวัสดิ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 831
7
บางปูใหม่
21
มีดเพชรรุ่ง นายชัยยา  เพ็ชรจรูญ มีดเพชรรุ่ง 195
8
บางปูใหม่
22
รองเท้าทำจากพรม นางสาวศญาณี  รูปงามดี รองเท้าทำจากพรม 799
9
บางปูใหม่
23
สมุนไพรน้ำมันเหลือง นางปภาวรินทร์  บุญเรือง สมุนไพรน้ำมันเหลือง 586/3
9
บางปูใหม่
24
ห่อหมกทะเลย่าง นางอัญชลี  กล่อมเกลี้ยง ห่อหมกทะเลย่าง 333
9
บางปูใหม่
25
โมบาย นายสมนึก  ใคร่ครวญ โมบาย  1/11
2
ท้ายบ้าน
26
ของใช้ในครัวเรือน น.ส.สังเวียน  จำปีคง ของใช้ในครัวเรือน 699/447
6
ท้ายบ้าน
27
เครื่องหนังแกะสลัก นายอภิสิทธ์  จอมศรี เครื่องหนังแกะสลัก  
 
ท้ายบ้าน
28
น้ำพริกรวมรส นางอุดมพร  อ่วมเปี่ยม น้ำพริกรวมรส 51/198
7
ท้ายบ้านใหม่
29
ขนมไทย  นางนิภาภรณ์  ชัยวิเชียร ขนมไทย  120/1002
2
ท้ายบ้านใหม่
30
พรมเช็ดเท้า นายโชติ  บุญริ้ว พรมเช็ดเท้า 645
6
ท้ายบ้านใหม่
31
เครื่องหนังปลากระเบน นายกิตติโชค  เมืองใจ เครื่องหนังปลากระเบน  
8
ท้ายบ้านใหม่
32
พวงมาลัยมุก นางชนันท์ภัทร์  พงศ์วรรธสกุล พวงมาลัยมุก 777/2
2
ท้ายบ้านใหม่
33
โคมไฟจากขวดพลาสติก นางสาวณพัสร์ชนก  ทับทิม โคมไฟจากขวดพลาสติก 199/464
3
แพรกษาใหม
34
่น้ำพริกแม่วิไล
นางวิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
น้ำพริกแม่วิไล
19/1
2
บางปูใหม่
35
กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากะเบน)
นายภากร ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากะเบน)
340/410
3
บางปูใหม่
36
กัวซาบำบัดโรค
นางพรรณวลัย แสงขาว
กัวซาบำบัดโรค
860
4
บางปูใหม่
37
รองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง
นางบุษบา โชคเสมอบุญ
รองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง
87/114/115
5
บางปูใหม่
38
MEXICA เครื่องหนัง
น.ส.นุชนารถ สมนาม
MEXICA เครื่องหนัง
487/124
5
บางปูใหม่
39
กระเป๋าหนัง
นายชัชชลัยย์ พิทยเสถียร
กระเป๋าหนัง
319
6
บางปูใหม่
40
ผลิตภัณฑ์จากหนัง
นายฐิติวัชร์ โชคธวัลพันทวี
ผลิตภัณฑ์จากหนัง
319
6
บางปูใหม่
41
โชติสกุลรัตน์ (ซีอิ้วตรากุหลาบ)
นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
โชติสกุลรัตน์ (ซีอิ้วตรากุหลาบ)
239
6
บางปูใหม่
42
บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์
น.ส.กิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร
บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์161
1
ท้ายบ้าน
43
รองเท้าหนังเพื่อสุขภาพ
น.ส.พลอยณิศา วิเศษรัตนากร
รองเท้าหนังเพื่อสุขภาพ
642
2
ท้ายบ้าน
44
หจก.เดอะคอสเมติกส์เวิลด์ (ประเทศไทย)
นางกุลภรณ์ ดวงบุญชู
หจก.เดอะคอสเมติกส์เวิลด์ (ประเทศไทย)120/2099
2
ท้ายบ้านใหม่
45
เครื่องประดับ
นางกัญญนันท์ ปทุมศิลป์วงศ์ชัย
เครื่องประดับ
120/903
2
ท้ายบ้านใหม่
46
ซี.ยู จุลินทรีย์ท้องถิ่น (ไบโอบอมบ์)
นายสุวินท์ ปภาศิริวาทย์
ซี.ยู จุลินทรีย์ท้องถิ่น (ไบโอบอมบ์)1279/326
6
ท้ายบ้านใหม่
47
วิสาหกิจชุมชน มีจงมี (เฉาก๊วย เอ็กซ์เพรส)
นางณฐิมา จันทรัตน์
วิสาหกิจชุมชน มีจงมี (เฉาก๊วย เอ็กซ์เพรส)55/32
6
ท้ายบ้านใหม่
48
เครื่องหนังปลากระเบน
น.ส.อรุณ หลาบหนองแสง
เครื่องหนังปลากระเบน
8/472
8
ท้ายบ้านใหม่


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-