แจ้งเบาะแสยาเสพติด

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 28
แย่ดีที่สุด 

ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบางปู

  1. โทร.0-2174-3390-9 ต่อ 315  เทศบาลตำบลบางปู
  2. http://dais.oncb.go.th/                  ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด (ผ่านเวบไซต์ ป.ป.ส.)
  3. http://www.policebangpoo.com/police/about.html   แจ้งเบาะแสออนไลน์ สถานีตำรวจภูธรบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-