เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายบริหาร

โครงสร้าง

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบางปูโทร.0-2174-3399 ต่อ 1111


นายศักดา  เรืองแสง

นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ

  รองนายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี
โทร.02-1743399 ต่อ 1120

โทร.02-1743399 ต่อ 1140


ดร.พริมลักษมณ์  ร่วมสุข

นางแสงเดือน  เรืองอร่าม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีคำแถลงนโยบาย ปี 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู