เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายบริหาร

โครงสร้าง

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คณะผู้บริหารเทศบาล

นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู


โทร.0-2174-3399 ต่อ 1111

  รองนายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู