เทศบาลตำบลบางปู

ประวัตินายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

User Rating: / 26
แย่ดีที่สุด 

ประวัตินายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ชื่อ - สกุล  : นายธีรพล  ชุนเจริญ

name : TEERAPONE  CHUNCHAROEN

วันเกิด :  6  สิงหาคม 2511

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางปู    สังกัด : เทศบาลตำบลบางปู

ที่อยู่ปัจจุบัน : 99  หมู่ 8  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2174-3399  ต่อ  116  

เบอร์โทรศัพท์ตรง : 0-2323-2554

โทรสาร : 0-2323-9473

มือถือ : 088-331-9559

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2528  มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนอำนวยศิลป์
  • พ.ศ. 2532  ปริญญาตรี                      บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้า
  • พ.ศ. 2547  ปริญญาโท                      รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  Certifieate    Vektor  Language of  System  Level 1-2-3 Achievement   

ประวัติการทำงานด้านท้องถิ่น

ระยะเวลา
ตำแหน่ง หน่วยงาน  
3 เม.ย.2554-ปัจจุบัน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
04 ก.ค.2550   - นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
16 มิย.2548 - 4 มี.ค.2550 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
11-15 มิ.ย.  2548 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
15 ม.ค. 2547 - 10 มิ.ย. 2548 เทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
4 พ.ค. 2546   - 14 ม.ค. 2547 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
25 พ.ค. 2542 - 27 มี.ค. 2546 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
27 มี.ค. - 24 พ.ค. 2542 กรรมการสุขาภิบาล สุขาภิบาลบางปู  
       


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู