เทศบาลตำบลบางปู

ประวัตินายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

User Rating: / 29
แย่ดีที่สุด 

ประวัตินายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ชื่อ - สกุล  : นายธีรพล  ชุนเจริญ

name : TEERAPONE  CHUNCHAROEN

วันเกิด :  6  สิงหาคม 2511

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางปู    สังกัด : เทศบาลตำบลบางปู

ที่อยู่ปัจจุบัน : 99 หมู่ 8  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2174-3399  ต่อ  1111 

มือถือ : 088-331-9559

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2528  
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอำนวยศิลป์ (พระนคร)
พ.ศ.2535
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
พ.ศ.2547
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2550
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
Certifieate Vektor Language of
System Level 1-2-3 Achievement

  ประวัติการทำงานด้านท้องถิ่น

  ระยะเวลา
  ตำแหน่ง หน่วยงาน  
  28 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  นายกเทศมนตรี
  เทศบาลตำบลบางปู

  21 เม.ย. 2554 - 2 มี.ค. 2562
  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
  4 ก.ค. 2550 - 10 ก.พ. 2554
  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
  16 มิ.ย. 2548 - 3 พ.ค.2550 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
  11มิ.ย. 2548 - 15 มิ.ย. 2548 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
  15 ม.ค. 2547 - 10 มิ.ย. 2548 เทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู  
  4 พ.ค. 2546 - 14 ม.ค. 2547 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
  25 พ.ค. 2542 - 27 มี.ค. 2546 สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู  
  27 มี.ค. 2542 - 24 พ.ค. 2542 กรรมการสุขาภิบาล สุขาภิบาลบางปู  
       


  กองทุนหลักประกันสุขภาพ

  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  นายกเทศมนตรี


  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

  ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


  ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
  ปลัดเทศบาล
  โครงการตู้เขียว
  วีดิโอแนะนำเทศบาล
  กองทุน สสส.  ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  stng
  ginfo
  mict
  bb01
  bc
  protecttheking2
   
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  -รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
  Facebook ทต.บางปู