เทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปู

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปู เริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 3 ห้องลำพู เลขที่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
2. เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่าง ๆ
6. ไม่มีนโยบายหรือเจตนารมณ์ที่จะหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางปู 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-