►เทศบาลตำบลบางปู มอบเงินรางวัลและโล่โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


วันที่ 17 กันยายน 2566 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมพิธีมอบเงินรางวัลและโล่ ให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู

 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
นายดิลก ตามใจเพื่อน
คลองตาก๊ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายวิรัช  สวัสดี
วัดอโศการาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
วัดโสธรนิมิตต์

รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล
นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชุมชนคลองบางปู
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
วัดราษฎรบำรุง
นายอนุชา จันทร์สวาสดิ์
ชายทะเลวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นายทรงพล เทศกิจ
ชายทะเลวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
นายวชิรวิทย์ เจนโลหะกิจ
แนวปะการังเทียม สถานตากอากาศบางปู
นายนพดล นิยมไทย
ในน้ำมีปลา ชุมชนประมง
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นายนพดล นิยมไทย
วิถีชาวบ้าน คลองบางเสาธง
นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ
โรงเรียนนอกกะลา
นายสมโภช แตงไทย
วัดโสธรนิมิตต์นายพัดยศ วิเศษสิงห์
สถานตากอากาศบางปู
นายราเชนทร์ วงษ์เพิก
วัดอโศการาม (ท่านพ่อลี)
นายสัญชัย บัวทรง
เวียนเทียน วัดอโศการามนายสัญชัย บัวทรง
ชายทะเลวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ (วิถียามเช้าชาวบางปู)
นายธนเดช มรรคทรัพย์
ข้างวงเวียนอมรา
นายวิรัช สวัสดี
พักพิง สถานตากอากาศบางปูนายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
พิธีบวงสรวง เมืองโบราณ
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
วัดอโศการาม บางปู จ.สมุทรปราการ
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
งานเสียนหลอ ไต้เทียนกง บางปู มูลนิธิธรรมกตัญญูนายเสกสรร เสาวรส
เมืองโบราณ
นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ
ศาลาทศชาติ เมืองโบราณ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู