►ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ ได้แก่ เพลง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ , เพลง ม่วนซื่นโฮแซว , เพลง บายใจหรอย , เพลง ชื่นใจฮิ , เพลง ดีต่อใจ , เพลง เกิดมาเป็นนายกฯ , เพลง คิดถึง อปพร. คนดี , เพลง Change for Good และ เพลง รี รี รี โดยเพลงเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสถานที่ ห้ามมิให้บิดเบือน ตัดแปลงเนื้อหาเพลงจนส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทย หากมีความจำเป็นจะต้องดัดแปลงเนื้อหาเพลง จะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเป็นลายลักษณ์อักษร
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับฟัง โดยสามารถฟังเพลงได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายเพลงและการนำไปประชาสัมพันธ์
2. บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-