►แจ้งเตือน! ระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรี่ยไร ขอรับบริจาค โดยแอบอ้าง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เนื่องจากปรากฎกลุ่มบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมโครงการปกป้อง เชิดชู 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น โดยแกนนำในแต่ละจังหวัดจะชักชวนสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมและงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นภายในจังหวัด อำเภอ หรือร่วมงานบุญในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่าการรับสมัครสมาชิกมีการจำหน่ายเสื้อยืด คอปกสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของกลุ่มในราคาตัวละ 350 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ จังหวัดละ 1 หลัง และจะมีการผลักดันเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ทหารผ่านศึกษ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 3,000 บาท ตลอดชีวิต รวมทั้งการขอสัญชาติไทยให้กับสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติในบางจังหวัด มีการรับบริจาคเงินสมทบทุนสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
เทศบาลตำบลบางปู มีความห่วงใย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว อย่าได้หลงเชื่อโดยง่าย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู