►ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องาน "งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569" และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีจึงได้ออกแบบภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ใช้รูปภาพงาน “มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569” เป็นภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569

  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู