►หนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กระทรวงมหาดไทย จัดทำหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (Work Manual) การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ E-Book เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เทศบาลตำบลบางปู จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถคลิ๊กภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมหนังสือดังกล่าว


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-