►เทศบาลตำบลบางปู สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ผ้าอ้อมทางเลือกโครงการเทศบาลตำบลบางปู สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมอบให้กับผู้แทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นายคำรณ  มั่งมี สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางปูใหม่ และตำบลท้ายบ้านใหม่ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ผ้าอ้อมทางเลือกโครงการเทศบาลตำบลบางปู สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมอบให้กับผู้แทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป

 

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายภูริปกรณ์  ประกอบผล ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางปู ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ผ้าอ้อมทางเลือกโครงการเทศบาลตำบลบางปู สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมอบให้กับผู้แทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไป


วันที่ 19 กันยายน 2566 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท้ายบ้านใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 13 ราย พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย

         

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู