►ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU และร่วมส่งมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU ซึ่งเป็นงานฉลอง 13 ปี แห่งความสำเร็จของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรบินสันปันน้ำใจ ครั้งที่ 3/2566 ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญช่วย ที่ปรึกษาภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ในการนี้ได้ร่วมส่งมอบเงิน จำนวน 44,000 บาท ให้กับผู้แทนชุมชนที่มีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุน 11 ราย ๆ ละ 4,000 บาท ซึ่งเงินทุนนี้ได้มาจากการจัดกิจกรรม “ดนตรีในศูนย์ฯ” ที่โรบินสันเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักดนตรีจิตอาสามาร้องเพลงและตั้งกล่องรับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสมทบทุนกับโครงการนี้

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู